ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประกาศการดำเนินการบุญกฐินสามัคคีของวัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม ประจำพรรษกาล พ.ศ. 2562

ขอประกาศการดำเนินการบุญกฐินสามัคคีของวัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม ประจำพรรษกาล พ.ศ. 2562
มติที่ประชุมคณะสงฆ์วัดเขาบังเหยฯและศิษยานุศิษย์ มีมติเอกฉันท์ ว่า อยากให้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีในแต่ละปี เพื่อให้มีโอกาสรับอานิสงส์แห่งบุญใหญ่นี้โดยทั่วถึงกัน จึงได้มีการปักเพื่อเป็นประธานเจ้าภาพกฐินสามัคคี มีรายนามดังต่อไปนี้

1. พลโทสรชัช กลั่นการดี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯในปี พ.ศ. 2562
2. คุณสุจิตรา ศรีตระกูล
3. คุณแม่ชีปัฐฌาณวลี ปิยะธนภูตินันท์
4. คุณบุษยมาน ต.รุ่งเรือง
5. คุณมาวิน ภู่สุวรรณ
6. คุณวรสกล บุญคุณ
8. คุณศิริชัย เกื้อเกียรติวงศ์
9. ด.ต.สมบัติ ชมตะคุ
10. คุณณัฐวิทย์ วุฒิกุลพานิช
11. คุณประจบ ชลารักษ์
12. คุณสุรเดช ซิ้มพัฒนวงษ์
13. คุณทวีศักดิ์ วงศ์สินธนกิจ
14. คุณสุรชัย ภู่อ่ำ
15. คุณองอาจ  ปิยะสมบัติกุล
16. คุณสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร
17. คุณประสิทธิ์ สีห์มาตย์
18. คุณชินภพ เจริญกิตติพร
19. คุณสห มีสมบูรณ์พูนสุข
20. คุณวัลลภ หมื่นฤทธิ์
21. คุณศุภณัฐ งอกจินดา

22.คุณลัดดาพร  สุนันทา

23.ร้านประกอบทรัพย์ ท่าโป่ง จ.ชัยภูมิ

24.คุณแม่ซ่อนกลิ่น  พงษ์จตุรา

25.คุณวิเชียร กล้านา 

26.คุณกิตติชัย เจริญกิตติพร

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้รายชื่อประธานเจ้าภาพกฐินฯ ลำดับก่อนหรือหลังอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือคำชี้ขาดจากมติที่ประชุมคณะสงฆ์ฯเป็นข้อยุติ

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.12 KB
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,14:34   อ่าน 746 ครั้ง