ภาพกิจกรรม
ร่วมงานอุทิศถวายกุศลหลวงปู่แหวน ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่จากคณะศิษย์วัดเขาบังเหย
พระครูสุจิณณานุวัตร (พระหนูพิน)ฐุานุตตโม เจ้าอาวาสวัดดอยแมปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ,พระครูรัตนศีลาภรณ์ (พระสุภาพ กิตติโต)วัดสวนสันติธรรมเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่ศัทธาในพระพุทธศาสนาวัดดอยแม่ปั๋ง หารือในการกำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระครูหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่หนู สจิตฺโต หลวงปู่นาค อฺตถวโร วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเอาวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปี คล้ายวันมรณของหลวงปู่แหนสุจิณณฺโณ ผู้เป็นพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ โดยในปี 2561 นี้ พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณณฺโณ ได้มรณะภาพครบ 33 ปี และในการนี้ ทางคณะศฺษยานุศิษย์ ได้ร่วมงานวันคล้ายวันมรณะภาพหลวงปู่หนู สุจิตฺโต และหลวงปู่นาค อฺตถวโร ครบ 12 ปี อยู่ในงานเดียวกัน ทางคณะกรรมการในการจัดงาน ร่วมด้วยศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชน พุทธบริษัทผู้มีความเลื่อมใสในศรัทธา พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทฺศถายแด่พระคุณเจ้าทั้ง 3 รูป ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จนถึงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีการแสดงพระธรรมเทศนา สวดพระพุทธมนต์ บังสุกุล ถวายเครื่องทยธรรมทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าศาลาการเปรียญวัดดอยแม่ปั๋ง เป็นเสร็จพิธี
ในงานมีโรงทาน อาหารและน้ำแจกฟรีตลอดงาน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,12:20   อ่าน 2160 ครั้ง